Кошик
45 відгуків
Кошик
+380 (93) 495-45-85
+380 (66) 208-99-00

Публічна оферта

Публічний договір купівлі-продажу товару в Інтернет-магазині «merkusha-prom.com.ua»

Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення поза торговельними та офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару, а також інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину «merkusha-prom.com.ua»: https://www.merkusha-prom.com.ua (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі – Покупець) з придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

Інтернет-магазин «merkusha-prom.com.ua» – сайт www.merkusha-prom.com.ua , на якому Покупець може ознайомитися з представленими Товарами, їх описом і цінами, вибрати певний Товар, спосіб оплати і доставки Товарів, оформити і відправити повідомлення про намір придбати Товар. Інформація, що містить на сайті, не підлягає використанню, копіювання та відтворення без письмового дозволу Продавця.

Оферта Інтернет - магазину «merkusha-prom.com.ua» – справжнє, адресована будь-якій Покупцю пропозицію, що виражає намір укласти публічний договір купівлі-продажу меблів

Акцепт – надання Покупцем повного і безумовного згоди Продавця на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із зазначених нижче способів:

  • шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;
  • шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;
  • шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;
  • усного замовлення Товару по телефону.
     

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від працівника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

1.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

1.3. Код моделі, комплектацію, оббивний матеріал і його поєднання, декор, а також розміри товару і інші характеристики і властивості Товару Покупцеві у момент акцептування цієї оферти зрозумілі. Покупець визнає, що Товар, виготовлений для нього зі спеціально підібраним кольором матеріалу, його розташуванням, спеціальними предметами комплекту, а також згідно з іншими вимогами Покупця, визначають індивідуальність товару, є Товаром з індивідуально-визначеними властивостями.

1.4. Укладення договору з Покупцем можливо як на підставі безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, так і на підставі ознайомлення з його описами, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній мережі «Інтернет» виключають можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, залежно від обставин, що впливають на визначення способу продажу Товару.

1.5. Договір вважається повністю виконаним Покупцем, якщо їм зроблені своєчасна 100% оплата ціни договору та прийняття Товару на умовах, передбачених договором.

1.6. Інтернет-магазин залишає за собою право розширювати і скорочувати товарне пропозицію на сайті, регулювати доступ до покупки будь-яких Товарів, призупиняти або припиняти продаж будь-яких Товарів, а також може коригувати ці положення публічної оферти за власним розсудом. Покупець бере на себе зобов'язання регулярно відслідковувати зміни на Сайті www.merkusha-prom.com.ua

1.7. Відповідальність Продавця за недоліки Товару не виникає, зокрема, внаслідок: їх виникнення в результаті навмисних або помилкових дій Покупця; невиконання правил користування, експлуатації Товаром, неузгодженого з виробником внесення зміни у конструкцію Товару або іншого втручання в Товар або ремонту Товару; впливу хімікатів, розчинників та інших їдких речовин і рідин, а також тваринами, комахами тощо; природного зносу і забруднення виник в процесі експлуатації, виявлення слідів зберігання всередині Товару мокрих і вологих речей, а так само розшарування, розтріскування і розбухання елементів внаслідок прямого попадання на них води; появи дефекту в результаті несвоєчасного самостійного обслуговування або неправомірних дій третіх осіб.

1.8. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, розмірів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристики матеріалу, з якого Товар вироблений і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

1.9. У разі письмової вимоги Покупця даний Договір може бути роздрукований і підписаний Сторонами.

ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

2.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом.

2.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

2.3. Остаточної є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською картою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті з допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

2.4. У разі повернення товару, Продавець повертає суму договору, за вирахуванням вартості додаткових послуг і послуг по збірці виробів.

2.5. Покупець зобов'язується сплатити від 10 (десяти)% вартості Товару протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту Замовлення;

2.6. Покупець зобов'язується сплатити вартість товару, за винятком суми зазначеної в п. 2.5. не пізніше дня доставки Товару.

2.7. Перед здійсненням поставки Товару Покупцеві, співробітники інтернет магазину і/або кур'єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

2.8. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право неподання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

2.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

продавцем до квартири (по Києву, у разі наявності справного ліфта).;
продавцем до парадного (по Києву, у випадку поломки або відсутності ліфта).;
кур'єрської або експедиторською службою за рахунок Покупця;
інший експедиторської службою за рахунок Покупця.

2.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцю несе Продавець.

2.11. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцю несе кур'єрська або експедиторська служба

2.12. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто) % оплати вартості Товару.

2.13. Вартість доставки обговорюється менеджерами Продавця з Покупцем в телефонному режимі за вказаною Покупцем номером телефону до/або на день відправлення Товару.

2.14. Покупцю може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару в наявності (на складі).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець та Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.2. У разі дострокового припинення Публічного договору за ініціативою Продавця, за умови дотримання Покупцем умов даного Договору, до моменту доставки Товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто) % попередньої оплати за Товар.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

4.2. Публічний договір може бути достроково припинений:

за взаємною згодою Продавця і Покупця;
за рішенням суду;
у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

4.3. Сторони домовилися, що у випадку розірвання цього Договору з ініціативи Покупця чи відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцю сплачені ним грошові кошти або має право повернути такі кошти частково в розмірі не більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути грошові кошти Покупцеві в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

ІНШІ УМОВИ

5.1. Акцептируя справжню оферту, Покупець – фізична особа вільно, за своєю доброю волею і у своєму інтересі, дає свою повну згоду: на обробку своїх персональних даних – Продавцю. Мета обробки персональних даних – виконання зобов'язань за укладеним договором протягом строку його дії і послуг індивідуального сервісу, в тому числі організація і проведення довідково-інформаційних (рекламно-інформаційних) розсилок за допомогою, включаючи, але не обмежуючись: смс - сервісів, електронної пошти, поштового зв'язку, телефонного зв'язку. Способи обробки персональних даних: з використанням засобів автоматизації та електронно-обчислювальної техніки, в тому числі шляхом формування бази даних. При цьому Продавцем повідомлені Покупцеві права суб'єкта персональних даних. Даний згода діє до його відкликання Покупцем. Заява про відкликання згоди на обробку персональних даних, відмову від розсилки рекламно-інформаційного характеру, видалення особистих даних Покупця можуть бути спрямовані на електронну пошту infomerkusha@gmail.com Продавець зобов'язується припинити обробку персональних даних протягом 10 днів з дати отримання відгуку.

5.2. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

5.3. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

5.4. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

5.5. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 10 (п'ятдесяти) років.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner